Công Đoàn cơ sở Cục QLTT Hòa Bình tham dự Hội nghị giới thiệu chuyên đề của khối thi đua số 3

Hội nghị giới thiệu chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-KTĐS3 ngày 16/9/2020 của khối thi đua số 3 Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề. Ngày 21/9, Khối thi đua số 3 Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị giới thiệu chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Liên Đoàn lao động tỉnh; Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh; cùng với sự tham gia của BCH Công đoàn, Tổ trưởng các Tổ công đoàn thuộc các Công đoàn cơ sở khối thi đua số 3; trong đó Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Hòa Bình có 12 đồng chí là Uỷ viên BCH, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc đã tham gia học tập chuyên đề trên.

Tại Hội nghị các học viên được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung cơ bản của chuyên đề “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp hoạt động cho cán bộ Công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong tình hình mới./.

Cục QLTT Hòa Bình