Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức đợt 1 năm 2019

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có Thông báo số 01/TB-TCQLTT ngày 05 tháng 01 năm 2021 về việc Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức đợt 1 năm 2019 của Tổng cục QLTT.
Mời xem chi tiết Tại đây.
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT