Cục QLTT Đồng Nai tổ chức Lễ bàn giao Đội QLTT số 7 sáp nhập Đội QLTT số 5

Vào lúc 14 giờ ngày 11/01/2021, tại Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ bàn giao Đội Quản lý thị trường số 7 sáp nhập Đội Quản lý thị trường số 5, công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Tỉnh – Quyền Cục trưởng và toàn thể công chức Đội Quản lý thị trường số 5.

Việc sắp xếp, sáp nhập thực hiện theo Văn bản số 3101/TCQLTT-TCCB ngày 31/12/2020 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc hướng dẫn công tác triển khai việc rà soát, sáp nhập Đội Quản lý thị trường theo Quyết định số 3610/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương về việc sắp xếp, sáp nhập các Đội Quản lý thị trường cấp huyện thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Tổng Cục Quản lý thị trường, trên cơ sở đó sáp nhập Đội Quản lý thị trường thị trường số 5  (quản lý địa bàn thành phố Long Khánh) và Đội Quản lý thị trường số 7 (quản lý địa bàn huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ) thành Đội Quản lý thị trường số 5 (quản lý địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ).

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Tỉnh – Quyền Cục trưởng đã công bố và trao Quyết định giao Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho đồng chí Nguyễn Văn Đức, bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Hảo - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, bổ nhiệm đồng chí Trần Khánh Dương - Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5.

Đồng chí Võ Văn Tỉnh – Quyền Cục trưởng chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 5 cần chú trọng thống nhất đoàn kết nội bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phân công trong Lãnh đạo Đội; tập trung triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường để ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

 

Đồng chí Võ Văn Tỉnh – Quyền Cục trưởng trao quyết định giao Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 cho đồng chí Nguyễn Văn Đức

Đỗ Mộng Như
Cục QLTT Đồng Nai