Cục QLTT Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thương mại trên địa bàn tỉnh

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 3.299 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật với các tổ chức cá nhân theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Pháp lệnh Quản lý thị trường; căn cứ Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-TCQLTT ngày 24/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 12/4/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch trên là nhằm nâng cao tính chủ động, kịp thời trong việc cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về chủ trương, chính sách, các hoạt động và kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Quản lý thị trường chủ động – trách nhiệm – chính quy – chuyên nghiệp; giúp người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; hợp tác, hỗ trợ cơ quan Quản lý thị trường trong thực thi nhiệm vụ. Các hình thức tuyên truyền chủ yếu: thực hiện ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; cung cấp thông tin, bài viết; đăng tải tin, bài, phóng sự, video; treo băng rôn, khẩu hiệu.

Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho 3299 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đạt 91,61% so với kế hoạch, các lĩnh vực tập trung chủ tuyên truyền như: kinh doanh xăng dầu, khí, rượu, thuốc lá, thực phẩm và các ngành nghề dễ xảy ra kinh doanh hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại khác; đã thực hiện viết 89/96 tin bài tuyên truyền pháp luật đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đạt 92,71% so với kế hoạch. Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận còn in và treo trên địa bàn tỉnh tổng cộng 120 băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận còn tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để giám sát, theo dõi việc tuân thủ pháp luật, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nội dung cam kết.

(Lực lượng Quản lý thị trường Bình Thuận hướng dẫn Chủ cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết)

Nhìn chung công tác tuyên truyền được tiến hành đồng bộ, dưới nhiều hình thức phù hợp với tình hình của địa phương. Thời gian đến, Lực lượng Quản lý thị trường Bình Thuận tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền theo Kế hoạch đề ra, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát để công tác tuyên truyền được truyền tải nhanh, đủ, đúng nội dung đến người được truyền tải. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

                                                              

Nguyễn Thị Phương Kiều
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận