Cục QLTT Cần Thơ Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Cục và 05 Đội QLTT trực thuộc để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 25 tháng 7 năm 2021 Cục QLTT Cần Thơ ban hành Thông báo số 971/TB-CQLTT về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Cục và 05 Đội QLTT trực thuộc để phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 2890/UBND-KGVX ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện nghiêm việc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, công sở.

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Cục và 05 Đội QLTT trực thuộc để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vui lòng xem chi tiết Thông báo tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT Cần Thơ