Cục QLTT Hà Nam: Tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện

Thực hiện Công văn số 812/TCQLTT-VPTC ngày 05/5/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tham gia hiến máu tình nguyện lực lượng quản lý thị trường năm 2021; Công văn số 27/CĐVC ngày 25/6/2021 của công đoàn viên chức tỉnh Hà Nam về tham gia hiến máu tình nguyện năm 2021, sáng ngày 14/7/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hiến máu.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đã có 15 cán bộ công chức, người lao động thuộc Cục tình nguyện đăng ký hiến máu. Qua kiểm tra sức khỏe, có 13 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến máu với tổng số lượng máu đã hiến là 4.250 ml.

Đây là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa, thường xuyên được các cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị hưởng ứng và tham gia rất tích cực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với cộng đồng và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hiến máu tình nguyện:

Cục QLTT Hà Nam