Cục QLTT Hà Nam tích cực tham gia Lễ hội Xuân hồng 2024 với thông điệp “Hiến máu cứu người - Một nghĩa cử cao đẹp”

Thực hiện Công văn số 44/LĐLĐ ngày 22/02/2024 của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam về việc Hiến máu tình nguyện năm 2024, Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động tham gia hiến máu tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hà Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng máu, đảm bảo chất lượng máu an toàn phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại tỉnh và trên toàn quốc.

Hoạt động hiến máu nhân đạo đã trở thành nét đẹp truyền thống giàu tính nhân văn, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với cộng đồng xã hội của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam nói riêng, lực lượng Quản lý thị trường cả nước nói chung. Chương trình hiến máu được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ, ý nghĩa và vận động tích cực tham gia phong trào, nâng cao lòng tự hào về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người. Tại ngày hội hiến máu năm nay, đã có 08 cán bộ công chức, người lao động thuộc Cục tình nguyện đăng ký hiến máu. Qua kiểm tra sức khỏe, có 07 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến máu, tổng số lượng máu đã hiến là 2.350 ml.

Trong thời gian tới, để phát huy truyền thống tương thân tương ái, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc ta, Cục Quản lý thị trường Hà Nam tích cực hưởng ứng, tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện.

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia hiến máu tình nguyện: 

Cục QLTT Hà Nam