Cục QLTT Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Xem chi tiết thông báo tại đây, Quyết định phê duyệt tại đây
Võ Bằng Thương, Phòng TCHC
Cục QLTT Hà Tĩnh