Cục QLTT Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 9/10/2020, Cục QLTT Hòa Bình đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn chất lượng Quốc tế và Dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM tổ chức Hội nghị triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Thực hiện Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Tổng Cục Quản lý thị trường giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 3150/QĐ-TCQLTT ngày 23/9/2019 của Tổng cục Quản lý thị trường. Ngày 9/10/2020, Cục Quản lý thị trường Hòa Bình đã phối hợp với Công ty TNHH tư vấn chất lượng Quốc tế và Dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM tổ chức Hội nghị triển khai và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục; Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội Trưởng các Đội QLTT và toàn thể công chức các phòng chuyên môn và các Đội QLTT thuộc Cục.

Tại Hội nghị toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục đã được giảng viên Công ty TNHH tư vấn chất lượng Quốc tế và Dịch vụ tư vấn kỹ thuật QM giới thiệu những kiến thức chung về một số thuật ngữ, định nghĩa, công cụ, cấu trúc tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống tài liệu Bộ tiêu chuẩn ISO 9001, lợi ích khi áp dụng ISO 9001; cách đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015; Hướng dẫn cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu; kiểm tra, đánh giá nội bộ hành chính quản lý nhà nước qua hệ thống quản lí ISO 9001:2015.

Đồng thời, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận, làm rõ nội dung tập huấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Hội nghị là tiền đề cho việc xây dựng, chuyển đổi áp dụng phiên bản theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động Cục QLTT,  động thời là yếu tố quan trọng để điều hành và nâng cao chất lượng hoạt động của Cục, qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và rút nắn thời gian xử lý công việc hợp lý, khoa học phù hợp với quy định.

Thời gian qua, Cục QLTT đã nghiêm túc thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg  ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan, qua đó góp phần tích cực trong việc giải quyết các công việc chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức. Các phòng chuyên môn, các Đội QLTT đã có ý thức trong tổ chức thu thập sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm, hồ sơ tài liệu…

Sau hội nghị, Cục Quản lý thị trường sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và thực hiện công bố lại Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 nhằm hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục QLTT Hòa Bình
Cục QLTT Hòa Bình