Cục QLTT Hưng Yên sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Khối Thi đua Kinh tế-Kỹ thuật

Thực hiện Kế hoạch số 82/KTĐKTKT ngày 26/4/2021 của Khối Thi đua kinh tế, kỹ thuật về tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng năm 2021 Khối thi đua các sở , ban, ngành về kinh tế, kỹ thuật. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2021, sáng ngày 20/7/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Chương, Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Đỗ Minh Tuân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng các sở, ban, ngành thuộc Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trong cả nước được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 đại dịch Covid-19 lại tiếp tục lan rộng nhiều địa phương, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận các ca dương tính với vi rút Sars-Cov-2, dịch bùng phát trở lại ảnh hưởng nghiêm trọng tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các đoàn thể, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 09 đơn vị trong Khối thi đua KT-KT (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Công thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Quản lý thị trường tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư công trình giao thông - xây dựng) đã nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị và của Khối trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, những cách làm hay, những mô hình mới; đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các chương trình mục tiêu, công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở để hoàn thành kế hoạch trong năm với chất lượng và hiệu quả cao. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831- 2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021); phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021-2025); chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; Tăng cường sự đoàn kết trong Khối, tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường sự phối hợp, giao lưu giữa các đơn vị thông qua các hoạt động chuyên môn và giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ...; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực tham gia các hoạt động thi đua yêu nước; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động vươn lên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Chương, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật trong 06 tháng đầu năm 2021; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025, phát hiện, giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên truyền về những tấm gương “người tốt, việc tốt"; các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản l‎ý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo, có biện pháp, giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong năm 2021. Đặc biệt, Khối Thi đua Kinh tế - Kỹ thuật cần xây dựng, tổ chức hoạt động xã hội từ thiện, lựa chọn các công trình phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh để góp phần an sinh xã hội./.

Phòng TCHC
Cục QLTT Hưng Yên