Cục QLTT Kon Tum thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, đường dây nóng

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-CQLTT ngày 12/4/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Kon Tum về việc ban hành Quy chế làm việc của Cục Quản lý thị trường Kon Tum. Cục Quản lý thị trường Kon Tum thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, đường dây nóng.

Để kịp thời tiếp nhận tin báo phản ánh của các tổ chức, cá nhân về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng, giá, an toàn thực phẩm, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường và các Đội Quản lý thị trường cụ thể như sau:
 

1. Cục Quản lý thị trường:
- Địa chỉ: 514 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Số điện thoại đường dây nóng: 02603.500.399

* Lãnh đạo Cục:

- Lê Tuấn, Q. Cục trưởng, Số điện thoại: 0979.746.255 
- Trần Kiều Hưng, Phó Cục trưởng, Số điện thoại: 0935.038.979
 

2. Văn phòng Cục:
- Võ Quang Nhựt, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Số điện thoại 0918.698.040
- Nguyễn Văn Đạt, Q. Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Số điện thoại: 0903.540.027
- Nguyễn Công Thành Tiên, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế, Số điện thoại: 0949.180.652
3. Các Đội Quản lý thị trường:

* Đội Quản lý thị trường số 1 (địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Sa Thầy, huyện Ia H’Drai, huyện Kon plong, huyện Kon Rẫy):
- Địa chỉ: 204 Ngô Quyền, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Dương Quang Vinh, Đội trưởng, Số điện thoại:  0919.601.560

* Đội Quản lý thị trường số 2 (địa bàn huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, Huyện Tu Mơ Rông):
- Địa chỉ: Khối 9, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
- Ngụy Đình Phúc, Đội trưởng, Số điện thoại: 0389.997.299

* Đội Quản lý thị trường số 3 (địa bàn huyện Ngọc Hồi, huyện Đắk Glei):
- Địa chỉ: Số 184 Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
- Trần Ngọc Thành, Đội trưởng, Số điện thoại: 0972.058.150
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum trân trọng thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, đường dây nóng đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết để thuận tiện liên hệ.

Đặng Thị Băng Tâm - phòng TC-HC
Cục Quản lý thị trường Kon Tum