Cục QLTT Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Thực hiện Kế hoạch số 35 /KH-QLTTPY ngày 06/9/2023  về việc lựa chọn đơn vị tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Cục Quản lý thị trường Phú Yên.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (có Danh mục kèm theo).

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đến các đơn vị, tổ chức có chức năng xử lý chất thải (chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại) có nhu cầu tham gia thực hiện tiêu hủy, nộp hồ sơ đăng ký về Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên.

1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thực hiện tiêu hủy:

- Có đầy đủ năng lực và có tư cách pháp nhân được Nhà nước cấp phép xử lý chất thải (Chất thải thông thường, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại).

- Phương án tiêu hủy khả thi, hiệu quả.

- Chi phí tiêu hủy hợp lý.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

Từ ngày 07/9/2023 đến hết ngày 12/9/2023 trong giờ hành chính tại Văn phòng Cục Quản lý thị trường, tỉnh Phú Yên; địa chỉ: 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện).

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ tổng hợp - Cục Quản lý thị trường Phú Yên, điện thoại 0257.3666226. Xem thông báo TẠI ĐÂY./.

                                    

Cục QLTT Phú Yên