Cục QLTT Phú Yên tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 14/02/2020 tại Trụ sở VP Cục QLTT Phú Yên diễn ra Đại hội Chi bộ VP Cục lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại, khuyết điểm. Qua đó, rút ra những kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020 của Chi bộ để từ đó tiếp tục phát triển, hoàn thiện và định ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Quang cảnh buổi Đại hội

Đại hội đã quán triệt cho toàn thể đảng viên nắm vững các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Xác định những vấn đề trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022: Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn về công tác KTKSTT, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa không đảm bảo VSATTP; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá…Qua đó, phát huy sức mạnh của đảng viên trong toàn chi bộ, tích cực thi đua thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không ngừng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo để Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Chi bộ thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức và người lao động; xây dựng Chi bộ và cơ quan vững mạnh.

Đại hội đã bầu Cấp uỷ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, có uy tín, quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ để lãnh đạo, điều hành các hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã biểu quyết thông qua./.

Đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu

Cấp ủy Chi bộ VP Cục nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Đ/c Bí thư Đảng ủy Cục và đ/c Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tặng hoa và quà cho đ/c Bí thư nhiệm kỳ 2018-2020

Thanh Thúy