Cục QLTT Quảng Nam công bố Quyết định sáp nhập và bổ nhiệm lãnh đạo Đội Quản lý thị trường.

Ngày 24-25/01/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Đội và bổ nhiệm lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5 và Đội Quản lý thị trường số 8.

Thực hiện Quyết định số 3610/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sắp xếp, sáp nhập các Đội QLTT cấp huyện thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường.

Ngày 24 và ngày 25/01/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định sáp nhập Đội và bổ nhiệm lãnh đạo Đội cho 02 đơn vị gồm Đội Quản lý thị trường số 5 (quản lý địa bàn huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, sáp nhập Đội 5 và Đội 7) do đồng chí Lê Đình Lâm làm Đội trưởng, các đồng chí Nguyễn Chí và Trần Văn Dương là Phó Đội trưởng; Đội Quản lý thị trường số 8 (quản lý địa bàn huyện Đông Giang, huyện Tây Giang, huyện Nam Giang và huyện Phước Sơn, sáp nhập Đội 8 và Đội 9) do đồng chí Huỳnh Văn Cường làm Đội trưởng, các đồng chí Đỗ Long và ARất Lâm làm Phó Đội trưởng.

Phát biểu buổi Lễ, đồng chí Đoàn Ngọc Sơn, Quyền Cục trưởng đã yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Đội được bổ nhiệm trên cương vị mới hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững khối đại đoàn kết nội bộ; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trên địa bàn được phân công quản lý và trước mắt là tập trung thực hiện Kế hoạch chuyên đề kiểm tra kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, góp phần ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ lợi ích chính đán cho người tiêu dùng và các Doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tập thể lãnh đạo Đội và công chức, người lao động 02 đơn vị đã hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, theo dõi quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện tác phong đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của lãnh đạo các cấp.

Cục QLTT Quảng Nam