Cục QLTT Quảng Trị, đa dạng các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong hoạt động thương mại.

Trong những năm gần đây, cùng với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần lành mạnh thị trường trên địa bàn quản lý.

Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, Cục QLTT tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền pháp luật cụ thể cho từng năm, trong đó đề ra các nội dung, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng; các hoạt động tuyên truyền được Cục thực hiện như: Xây dựng chuyên mục Quản lý thị trường phát trên sóng truyền hình QTV, làm các bản tin, phóng sự phát trên các kênh truyền hình, báo chí trong nước; biên soạn và in ấn các tài liệu và tổ chức các đợt tuyên truyền trực tiếp theo từng nội dung phù hợp thời điểm, địa bàn. Cục QLTT đã thiết kế riêng nội dung và tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng để thực hiện hiệu quả kế hoạch 3972/QĐ-TCQLTT về ban hành kế hoạch chống hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ đến năm 2020 của Tổng Cục QLTT, tính đến quý IV năm 2020 đã thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 95% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; biên soạn tài liệu tuyên truyền chấp hành pháp luật trong các đợt dịch Covid-19. Ngoài ra Cục QLTT tỉnh Quảng Trị còn thực hiện thiết kế và gắn các bảng khẩu hiệu (Pano) tại các Chợ, trung tâm sinh hoạt cộng đồng thuộc các địa phương để tuyên truyền pháp luật và nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực khác luôn được triển khai thực hiện...

         Công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật trong kinh doanh vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam và ngày chống hàng giả của năm 2020, trong quý IV này, Cục QLTT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và công tác thông tin truyền thông để nâng cao hiệu quả hơn nữa việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, nội dung theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà trong những năm gần đây tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính hoạt động và phát triển đồng thời khẳng định được vai trò quan trọng của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay.

Trần Đức Thiện
Cục QLTT Quảng Trị