Cục QLTT Sơn La tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

Ngày 25/9/2020 Cục QLTT tỉnh Sơn La tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực và đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của công chức QLTT.

Thực hiện Kế hoạch số 813/KH-CQLTT ngày 09/7/2020 của Cục QLTT tỉnh Sơn La, Ngày 25/9/2020 Cục QLTT đã tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lường văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục QLTT, cùng các đồng chí trong tập thể Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT và hơn 40 công chức, kiểm soát viên đang công tác tại các Đội QLTT.

Đồng chí Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Lường Văn Thịnh - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí đã đánh giá cao những kết quả đạt được của các Đội QLTT trong thời gian qua. Yêu cầu Hội nghị phổ biến, tập huấn phải đảm bảo nội dung phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ; đề nghị toàn thể công chức tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép nội dung trình bày của các báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận với tinh thần trách nhiệm để kịp thời nắm bắt, hiểu sâu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động của QLTT; qua đó để áp dụng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ; góp phần xây dựng lực lượng QLTT ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hải Hà - Phó Cục trưởng Cục QLTT, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật tại Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Hà - Phó Cục trưởng Cục QLTT phổ biến và quán triệt một số nội dung về Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Phạm Xuân Thủy - Trưởng phòng TTPC phổ biến và quán triệt một số nội dung của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Đồng chí Phạm Xuân Tú - Trưởng phòng NVTH trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; thương mại điện tử; khai thác và sử dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính ...

Đồng chí Lò Xuân Trường - Phó Cục trưởng Cục QLTT trao đổi tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị tập huấn nghiệp vụ, Hội đồng đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của Cục đã tiến hành tổ chức đánh giá, khảo sát về kiến thức chung và chuyên môn nghiệp vụ dưới hình thức trắc nghiệm và viết, để đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức các Đội Quản lý thị trường trực thuộc. Đồng thời, là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trong thời gian tới.

Thời gian tới, bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục chú trọng vào công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể công chức trong đơn vị; đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm đảm bảo công chức thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính. Hướng đến xây dựng lực lượng Quản lý thị trường theo hướng chính quy, hiện đại, công chức QLTT có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần bảo đảm giữ vững ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
Cục QLTT Sơn La

Bình luận