Cục QLTT thành phố Cần Thơ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Thông báo số 465/TB-QLTTCT ngày 06 tháng 3 năm 2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

- Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 8-10, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá đã được phê duyệt theo Quyết định số 51/QĐ-QLTTCT ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, cụ thể:

- Tên tài sản: Áo thun, trên nhãn hàng hóa thể hiện PAT22375-KE (Made in Laos), số lượng: 03 cái.

- Chất lượng: Hàng hóa phù hợp quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT đối với sản phẩm dệt may.

          - Giá khởi điểm: 1.530.000 đồng (bằng chữ: Một triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Ngoài các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nói trên, tổ chức đấu giá tài sản cần đảm bảo các tiêu chí của Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký, hồ sơ năng lực.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 06 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (Phòng Tổ chức – Hành chính), địa chỉ: số 8-10, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (Chú ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn).

Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết để đăng ký tham gia.

Xem chi tiết Thông báo tại đây.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT TP. Cần Thơ