Cục QLTT tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác kê khai tài sản năm 2023

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ/CQLTT ngày 27/02/2023 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và Quyết định số 29/QĐ-QLTTBĐ ngày 08/3/2023 của Cục QLTT tỉnh Bình Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Cục QLTT tỉnh Bình Định. Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác kê khai tài sản năm 2023 cho toàn thể lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định.

Chiều ngày 04/12/2023, Cục QLTT tỉnh Bình Định tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác kê khai tài sản nhằm tập huấn, hướng dẫn cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản hàng năm của Cục QLTT. Ngoài ra, phổ biến, quán triệt một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho công chức, người lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định để Cục QLTT tỉnh Bình Định thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật.

Tại Hội nghị tập huấn, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương đồng chí Lê Việt Long đã hướng dẫn chi tiết cách thức kê khai tài sản, thu nhập cho toàn thể công chức đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Qua Hội nghị tập huấn, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã được củng cố và nâng cao hiểu biết để thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập nói riêng và công phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Lê Việt Long- Chánh Thanh tra Bộ Công Thương hướng dẫn các nội dung chi tiết về kê khai tài sản

Hội nghị thảo luận, giải đáp các thắc mắc liên quan công tác kê khai tài sản

Đặng Thị Bích Toàn
Cục QLTT Bình Định