Cục QLTT tỉnh Cao Bằng giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023

Chiều ngày 16/8/2023, Cục QLTT Cao Bằng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Phó cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Lãnh đạo các Đội QLTT trực thuộc.

Trong tháng 8 năm 2023, tình hình thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không có biến động bất thường, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, nang giá, ép giá. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ bản được kiểm soát do các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tuy không hình thành điểm nóng, đường dây lớn nhưng vẫn diễn ra nhỏ lẻ với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Trong tháng 8/2023, các Đội QLTT trực thuộc đã thực hiện kiểm tra 44 vụ việc, phát hiện, xử lý 31 vụ việc vi phạm với tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 310.472.000 đồng.


Đồng chí Vũ Hoàng Chương, Trưởng phòng NVTH thông qua dự thảo báo cáo công tác tháng 8

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT trực thuộc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng, phân tích những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp và quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tại Hội nghị, các đồng chí Phó Cục trưởng cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, định hướng các giải pháp khắc phục khó khăn của các Phòng, Đội và yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.


Đồng chí Nông Đức Giang, Đội trưởng Đội QLTT số 3 phát biểu thảo luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hùng, Cục trưởng ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của các Phòng, Đội QLTT trực thuộc trong tháng 8 năm 2023, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như:Công tác quản lý địa bàn của một số đơn vị có mặt còn hạn chế; nắm diễn biến tình hình thị trường có thời điểm còn chưa kịp thời; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo một số đơn vị chưa quyết liệt, đổi mới, sáng tạo. Việc triển khai áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) của một số đơn vị còn lúng túng, nên hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường chưa cao. Một số đơn vị kết quả triển khai, thực hiện chỉ tiêu thi đua về thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2023 không đạt chỉ tiêu được giao. Việc triển khai nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiểm tra, xử lý vi phạm một số lĩnh vực mới còn hạn chế; thiết lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại một số đơn vị còn cẩu thả, không chặt chẽ. Một số công chức chưa tích cực, chủ động tự nghiên cứu, học tập các văn bản quy phạm pháp luật mới, chưa sâu sát địa bàn được phân công quản lý; hạn chế về tin học văn phòng, triển khai áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) còn hạn chế.Công tác truyền thông chưa được chú trọng; các đơn vị không viết tin bài về hoạt động để đăng trên Trang thông tin điện tử của Cục.
 

Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Cục trưởng kết luận Hội nghị 

Về nhiệm vụ công tác tháng 9/2023, đồng chí Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho công chức và người lao động. Triển khai thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-BCT, ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; Chỉ thị số 13/CT-BCT, ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Quyết định số 2317/QĐ-TCQLTT ngày 04/10/2021 của Tổng cục ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng Quản lý thị trường.

Thứ hai, thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ ba, quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ tư, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 04/10/2022 của Bộ Công Thương về việc nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến công chức và người lao động nghiêm túc tuân thủ pháp luật trong thực thi công vụ. Lãnh đạo các Phòng, Đội nêu gương, làm gương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.Tuyệt đối không để xảy ra việc công chức tiếp tay cho đối tượng thuộc diện quản lý kinh doanh bất hợp pháp, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;  không nhũng nhiễu, không tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thứ năm, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý kinh doanh hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại trên nền tảng số, thương mại điện tử.

Thứ sáu, lãnh đạo các đơn vị quyết liệt triển khai thực hiện, Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi đua số thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2023. Phấn đấu trong tháng toàn Cục thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 400 triệu trở lên.

Thứ bảy, tăng cườnghướng dẫn, triển khai, áp dụng Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) vào hoạt động công vụ theo đúng Quyết định số 82/QĐ-TCQLTT ngày 19/01/2022 của Tổng cục. Chủ động rà soát, cập nhật dữ liệu về tổ chức, cá nhân kinh doanh vào Hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) để theo dõi, quản lý.

Nguyễn Nam Khánh
Cục QLTT Cao Bằng