Cục QLTT tỉnh Lai Châu: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề Quý II năm 2023

Thực hiện công văn số 82-CV/BTGĐUK về tổ chức học tập, quán triệt, nội dung Chuyên đề Quý II năm 2023 và công văn số 91-HD/BTGĐUK về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh trong năm 2023 - 2024

Tham dự hội nghị gồm có toàn thể đảng viên, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu.

Trong ngày 12/6/2023 các đảng viên, công chức và người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu đã được nghe đồng chí Đinh Văn Thành - Phó Bí thư Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu quán triệt Chuyên đề Quý II năm 2023 về nội dung: “Quan điểm của Đảng về trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đâu và cán bộ, đảng viên; kết quả và sự cần thiết và tầm quan trọng của việc nêu cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên” và tuyên truyền sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Qua hội nghị, Đảng ủy yêu cầu mỗi cá nhân chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo các nội dung được quán triệt, học tập gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị mình. Thông qua Hội nghị các đồng chí cấp uỷ, đứng đầu đơn vị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nêu cao tinh thần cảnh giác, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng Cơ quan, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cao Cường - Phòng TTPC
Cục QLTT Lai Châu