Cục QLTT tỉnh Phú Yên thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản bán đấu giá:

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên.

- Địa chỉ: 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.(Có danh sách tài sản kèm theo)

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.596.762.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo Phụ lục I Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư Pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Có Phụ lục kèm theo).

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Từ ngày 14/9/2023 đến hết ngày 18/9/2023 trong giờ hành chính tại Văn phòng Cục Quản lý thị trường, tỉnh Phú Yên (Hồ sơ gửi theo đường bưu điện sẽ được tính theo dấu bưu điện đến).

Hồ sơ được dán kín và ghi rõ ngoài bìa: Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản. (xem Thông báo kèm theo phụ lục TẠI ĐÂY).

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Nghiệp vụ tổng hợp - Cục Quản lý thị trường Phú Yên, điện thoại 0257.3666226./.

Cục QLTT Phú Yên