Cục QLTT tỉnh Quảng Bình kết nối, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Trong ngày 7/6/2021, Cục QLTT Quảng Bình đã kết nối, hỗ trợ tiêu thụ 13 tấn vải thiều Bắc Giang thuộc chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang do Tổng cục Quản lý thị trường triển khai trong toàn lực lượng.

Ảnh: Lực lượng QLTT Quảng Bình tiến hành bốc xếp các lô vải thiều từ xe container đến các điểm tiêu thụ

Thực hiện Quyết định số 1590/QĐ-TCQLTT của Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp; Công văn số 1102/TCQLTT-VPTC ngày 01/6/2021 của Tổng cục QLTT về việc triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang, theo đó trong đợt này Cục QLTT tỉnh Quảng Bình được giao kết nối hỗ trợ tiêu thụ 40 tấn vải thiều Bắc Giang.

Để triển khai thực hiện, Cục QLTT Quảng Bình đã phối hợp một số ngành, tổ chức, cá nhân tổ chức 15 điểm bán hàng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm chung tay hỗ trợ tiêu thụ.

Ngày 7/6/2021, ngay khi tiếp nhận 13 tấn vải thiều được vận chuyển từ Bắc Giang về Quảng Bình, Cục QLTT Quảng Bình đã tổ chức phối hợp với các điểm bán tiêu thụ hết 13 tấn vải ngay trong ngày.

Vải thiều được bán tại các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Cục QLTT Quảng Bình đã làm việc trực tiếp với Bưu điện tỉnh trong việc phối hợp vận chuyển vải thiều từ Bắc Giang về Quảng Bình, bố trí chuyên chở bằng xe đông lạnh để giữ được chất lượng vải thiều, làm việc với các điểm bán hàng để chuẩn bị tốt phương án tiêu thụ và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dự kiến ngày 13/6 tới đây, Cục QLTT Quảng Bình tiếp tục kết nối hỗ trợ tiêu thụ 20 tấn vải thiều Bắc Giang, chung tay giúp đỡ người trồng vải Lục Ngạn, Bắc theo tinh thần chỉ đạo của Tổng cục QLTT.

Hải Bằng
Cục QLTT Quảng Bình