Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2024

Chiều ngày 29/02/2024, Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động (CCNLĐ) năm 2024.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, được sự nhất trí của Đảng bộ cơ sở, Cục QLTT phối hợp cùng với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị CCNLĐ năm 2024 nhằm phát huy quyền làm chủ của công chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của công chức, người lao động và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Trần Xuân Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Dương Hiển Hùng - Phó Cục trưởng; đồng chí Võ Năng Chuyên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi và sự có mặt của toàn thể công chức, người lao động đơn vị.

Đ/c Trần Xuân Thương - Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong năm qua Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tập thể Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi là một tập thể đoàn kết, thống nhất, đa số các công chức, người lao động có trình độ chuyên môn, chịu khó học tập, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật mới, từ đó kịp thời áp dụng có hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Công chức trong đơn vị đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã được nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị công chức và người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024; Báo cáo thu chi tài chính năm 2023;  Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 của Cục để Hội nghị thảo luận.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống của công chức và người lao động cũng như chất lượng, hiệu quả các hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Đ/c Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu

Tham dự Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị CCNLĐ Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đúng tinh thần và đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Hội nghị CCNLĐ Cục đã diễn ra sôi nổi, tích cực, phát huy được quyền dân chủ của công chức và người lao động đối với mọi hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo cơ quan với BCH Công đoàn và biểu dương kết quả họat động của Công đoàn cơ sở Cục QLTT Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong năm qua. Đề nghị trong thời gian đến, BCH Công đoàn tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm các chế độ chính sách, tạo mọi điều kiện cho công chức và người lao động đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, công chức và người lao động Cục đoàn kết phát huy tốt phong trào thi đua lập nhiều thành tích trong năm 2024.

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trần Xuân Thương - Phó Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, dân chủ của công chức và người lao động tại Hội nghị. Nhìn chung, các tổ chức đoàn thể, các Phòng chuyên môn, Đội QLTT trực thuộc Cục đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-CQLTT ngày 15/02/2023 của Hội nghị CBCC năm 2023. Trong thời gian đến, yêu cầu toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng đơn vị trực thuộc Cục, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường và UBND tỉnh Quảng Ngãi giao, tạo sự chuyển biến mới trong phong trào thi đua của đơn vị, góp phần vào thành tích chung trong phong trào thi đua của toàn lực lượng.

Sau buổi làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2024, quyết tâm thực hiện các tiêu chí: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu về số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục QLTT giao trong năm 2024; Phấn đấu tập thể Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi đạt danh hiệu “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024”; Phấn đấu ít nhất 85% tập thể trực thuộc Cục đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 02 đến 03 tập thể đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”; Phấn đấu đạt 100% công chức và người lao động chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không có công chức nào vi phạm bị xử lý kỷ luật; Phấn đấu ít nhất 85% công chức đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 10% đến 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Giấy khen của Tổng cục Quản lý thị trường; 100% đoàn viên công đoàn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, phấn đấu ít nhất 85% cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”; tập thể Công đoàn cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, được Công đoàn cấp trên tặng giấy khen; Thể hiện quyết tâm đó, thay mặt lãnh đạo Cục, Cục trưởng Trần Xuân Thương cùng các đồng chí Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục đã ký Giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024; Tại Hội nghị, Lãnh đạo Cục cùng với đại diện BCH Công đoàn đã trao tặng Giấy khen và các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Hội nghị công chức, người lao động năm 2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm vui và sự đoàn kết quyết tâm cao của công chức, người lao động.

Một số hình ảnh 

 

Phạm Thị Hồng Thanh
Cục QLTT Quảng Ngãi