Cục QLTT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2022 đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Ngày 24/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ Quản lý thị trường năm 2022 đối với toàn bộ công chức không giữ chức lãnh đạo tại các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục.

Thực hiện Quyết định số 1921/TCQLTT-TTKT ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Quy chế đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường và Kế hoạch tổ chức đánh giá chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2022. Ngày 24/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm tra đánh giá nghiệp vụ đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo.

Năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi có 17 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo tham gia kỳ kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ, được chia làm 3 ca kiểm tra, trong thời gian 60 phút các thí sinh phải hoàn thành 60 câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ Quản lý thị trường. Công tác kiểm tra diễn ra nghiêm túc, khách quan, minh bạch, các công chức tham dự tuân thủ đúng Quy chế kiểm tra dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám sát nội bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả: 17/17 công chức tham dự đều đạt kết quả khá trở lên, cụ thể: 12/17 công chức đạt loại Giỏi (chiếm tỉ lệ 70,6%), trong đó 02 công chức đạt điểm tối đa với 60/60 câu trả lời đúng; 05/17 công chức đạt loại Khá (tỉ lệ 29,4%). Kết quả này là một trong những tiêu chí để lãnh đạo đơn vị xem xét, đánh giá phân loại chất lượng công chức năm 2022 và là cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và sắp xếp vị trí việc làm phù hợp.

Trước đó, ngày 29/10/2022, 12 công chức giữ chức vụ thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi cũng tham gia và đạt kết quả cao trong kỳ kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ dành cho công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Đội Quản lý thị trường năm 2022 do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ đối với toàn bộ công chức trong lực lượng. Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, bên cạnh để đánh giá được năng lực công tác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ ngành Công Thương của công chức, kỳ kiểm tra nghiệp vụ Quản lý thị trường còn là dịp đẩy mạnh phong trào học tập, nâng cao hơn nữa tinh thần tự giác rèn luyện, tự nghiên cứu bồi dưỡng kiến thức ở mỗi công chức Quản lý thị trường, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường “Chính quy – Chuyên nghiệp - Hiện đại” trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh

Nguyễn Thị Tiểu Phương
Cục QLTT Quảng Ngãi