Cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp UBND xã Tạ Bú kiểm tra đường điện chiếu sáng nông thôn

Ngày 20/5/2024, Đoàn công tác Cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Tạ Bú kiểm tra đường điện chiếu sáng nông thôn tại xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Thực hiện Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026. Cục QLTT tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ xã Khu vực III xã Tạ Bú; trong năm 2023 Cục QLTT tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-CQLTT ngày 28/02/2023, hỗ trợ số tiền 30.000.000 đồng giúp đỡ xã khu vực III, xã Tạ Bú, huyện Mường La để lắp đặt đường điện chiếu sáng nông thôn.

Ngày 20/5/2024 Đoàn công tác cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp cùng với UBND xã Tạ Bú thực hiện kiểm tra đường điện chiếu sáng nông thôn; tính đến nay xã Tạ Bú đã triển khai khai lắp đặt được 2km đường điện năng lượng mặt trời; hệ thống đèn điện đi vào sử dụng đã và đang góp phần phát huy tính hiệu quả, giúp người dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng

Trong thời gian tới Cục QLTT tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 12/KH-QLTTSL ngày 22/4/2024, hỗ trợ lắp đặt đường điện chiếu sáng nông thôn cho tuyến đường Quốc lộ 279D thuộc địa phận bản Tạ Bú, xã Tạ Bú với tổng số tiền 30.000.000 đồng. Qua những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ nhân dân xã Tạ Bú, huyện Mường La tháo gỡ những khó khăn, góp phần giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, có thêm điều kiện sớm đạt tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới. 

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Sơn La