Cục QLTT tỉnh Thái Bình: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-QLTTTB ngày 11/10/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình thực hiện việc Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ năm 2023

Với mục đích hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 08/12/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình thực hiện việc treo băng rôn tại các tuyến đường chính tại các huyện, thành phố với các nội dung “Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”; “Chung tay đẩy lùi hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là trách nhiệm chung của nhà nước, doanh nghiệp và người dân”.

Hình ảnh băng rôn tuyên truyền được treo tại các tuyến đường chính của các huyện, thành phố

Các Đội QLTT trực thuộc tổ chức phát tờ rơi tại các trung tâm, siêu thị, chợ tại các huyện, thành phố với các nội dung về khái niệm hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin tại các huyện, thành phố; tuyên truyền về một số kết quả, hình ảnh, mặt hàng nổi bật trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Cục QLTT tỉnh Thái Bình.

Một số hình ảnh tuyên truyền được thực hiện tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn các huyện, thành phố:

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Cục QLTT chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội QLTT tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống  hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn mới liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan lĩnh vực này; triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, chủ động phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Phạm Tuyết
Cục QLTT Thái Bình