Cục QLTT TP.HCM tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 25/5/2023 Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Cấp ủy 12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến chuyên đề năm 2023: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh” do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên tóm tắt sơ lược những quan điểm chỉ đạo, một số việc cần tập trung thực hiện cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hoá con người Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, mỗi đảng viên, công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường TP.HCM cần nhận thức sâu sắc hơn nữa, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao đạo đức công vụ, phát huy vai trò nền tảng của văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên./.

Phước Thọ
Cục QLTT TP.HCM