Cục QLTT Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới

Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật của công chức phục vụ trực tiếp cho hoạt động công vụ của lực lượng quản lý thị trường. Đồng thời, huy động trí tuệ, sức sáng tạo, kinh nghiệm của công chức trong đơn vị đối với công tác rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

Sáng ngày 12/01/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Tham dự tại Hội nghị gồm có Lãnh đạo Cục và 38 công chức của các phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Ông Trần Quốc Linh – Phó Cục trưởng Cục QLTT Vĩnh Long đã nêu các vấn đề cấp bách phải triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi, những quy định mới của pháp luật để áp dụng trong hoạt động công vụ.  

Ông Trần Quốc Linh - Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trần Quốc Linh - Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị 

Các văn bản quy phạm pháp luật mới được triển khai tại Hội nghị như: Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa, đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Công chức Cục QLTT Vĩnh Long dự triển khai văn bản tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long còn triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, triển khai nội quy, quy chế của Tổng cục Quản lý thị trường.

Ông Phạm Văn Vũ - Trưởng phòng NVTH trao đổi về chuyên môn tại Hội nghị

Ông Phan Văn Nhãnh - Quyền Trưởng phòng TTPC trao đổi về chuyên môn tại Hội nghị

Đặc biệt, tại Hội nghị các công chức còn được trao đổi về chuyên môn, được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường trong thời gian tới./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Vĩnh Long