Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức tiêu hủy.

Thực hiện Kế hoạch kiểm kê và tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường Phú Yên;

Cục Quản lý thị trường Phú Yên đã có Thông báo số 14/TB-CQLTT ngày 15/5/2023 về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Đến hết ngày 17/5/2023, có 03 (ba) đơn vị tham gia nộp hồ sơ để đăng ký thực hiện việc tiêu hủy hàng hóa, cụ thể:

1. Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh; Địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Công ty TNHH TM Xây dựng và Môi trường Long Phước; Địa chỉ: 80 Lý Tự Trọng, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Centekco; Địa chỉ: 835/41/16 đường 23/10 thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Các tiêu chí

Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh

Công ty TNHH TM Xây dựng và Môi trường Long Phước

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kỹ thuật Centekco

Hồ sơ năng lực

Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (Mã số QLCTNH: 3-4.101.VX) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp) còn hiệu lực

Có đăng ký nội dung hoạt động theo GCNĐK Doanh nghiệp: Thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và rác thải độc hại

Có đăng ký nội dung hoạt động theo GCNĐK Doanh nghiệp: Thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và rác thải độc hại

Cơ sở vật chất

Đảm bảo

Không thể hiện

Không thể hiện

Phương án

Khả thi, hiệu quả

Không có Phương án xử lý

Không có Phương án xử lý

Chi phí

89.500.000 đồng

95.300.000 đồng

96.300.000 đồng

Căn cứ kết quả chọn thầu: Tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu theo Thông báo số 14/TB-CQLTT ngày 15/5/2023. Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đơn vị trúng thầu, như sau:

- Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, địa chỉ: 19 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được giao để tổ chức thực hiện tiêu hủy.

- Giá đề nghị trúng thầu: 89.500.000 đồng đã bao gồm thuế VAT.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo đến Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh biết, thực hiện.

Cục QLTT Phú Yên