Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thông báo Đấu giá tài sản máy may đã qua sử dụng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thông báo Đấu giá tài sản máy may đã qua sử dụng là tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang