Cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Bình Thuận ký kết quy chế phối hợp

Ngày 3/6, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Công nghiệp và thương mại.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QC-BCA-BCT ngày 28/5/2020 giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Công an tỉnh Bình Thuận và Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo nội dung ký kết, hai cơ quan sẽ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và các văn bản chuyên ngành theo quy định; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị quản lý thị trường; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại; ứng phó sự cố, thiên tai; phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành.

Theo đó, Công an tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại; Điều tra các vụ án hình sự liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự đối với các đối tượng hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại theo thẩm quyền; Cử lực lượng phối hợp với Cục Quản lý thị trường trong công tác phòng chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền; chặn dừng phương tiện vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên các tuyến giao thông đi qua địa bàn tỉnh…

Cục Quản lý thị trường có nhiệm vụ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, tình hình liên quan đến nội dung phối hợp như: Việc triển khai các văn bản pháp luật và tình hình liên quan trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của Cục quản lý thị trường; tình hình bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước và trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, các đơn vị trực thuộc; tình hình vi phạm pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; trao đối thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, thương mại…

Thông qua việc ký kết quy chế này nhằm tăng cường trách nhiệm giữa các đơn vị thuộc 2 cơ quan trong công tác phối hợp. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại, góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn cho các hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Lê Văn Đính
Phòng TC-HC