Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá từ ngày 01/7/2024

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Quốc hội ban hành Luật Giá số 16/2023/QH15, Luật Giá năm 2023 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 thì “Bình ổn giá là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các giải pháp, biện pháp theo quy định của Luật này nhằm ổn định giá hàng hóa, dịch vụ khi có biến động bất thường về giá trong một khoảng thời gian nhất định”.

I. Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

(1) Xăng, dầu thành phẩm.

(2) Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

(3) Sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

(4) Thóc tẻ, gạo tẻ.

(5) Phân đạm; phân DAP; phân NPK.

(6) Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản.

(7) Vắc - xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

(8) Thuốc bảo vệ thực vật.

(9) Thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

So với Luật Giá năm 2012 thì Luật Giá năm 2023 đã loại bỏ một số mặt hàng khỏi danh mục bình ổn giá bao gồm: Điện bán lẻ, Muối ăn, Đường ăn, bao gồm đường trắng và đường tinh luyện.

II. Nguyên tắc và các trường hợp bình ổn giá

1. Nguyên tắc bình ổn giá được quy định như sau:

a) Công khai, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với người tiêu dùng;

b) Phù hợp với điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;