Danh sách công chức, người lao động gửi bài dự thi cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Ban tổ chức cuộc thi (Tổng cục Quản lý thị trường) xin Thông báo danh sách công chức, người lao động gửi bài dự thi cuộc thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020
Mời xem chi tiết Tại đây.
Quyên Lưu
Tổng cục QLTT