Dịch tả lợn Châu Phi: Quản lý thị trường yêu cầu tăng cường kiểm tra, phòng, chống sự lây lan dịch tả lợn Châu Phi

Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 325/TCQLTT-CNV ngày 20 tháng 02 năm 2019 về việc tăng cường phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam, đặc biệt tại hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, các cơ quan chức năng đã phát hiện các ổ dịch tả lợn Châu Phi và có nguy cơ lây lan sang các tỉnh lân cận. Để phòng chống và ngăn chặn sự lây lan dịch tả này, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 325/TCQLTT-CNV ngày 20 tháng 2 năm 2019 đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay một số công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm tục Công điện số 1194/CĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2018 và Công văn số 10853/VPCP-V.I ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống buôn lậu. vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc; Công văn số 16/BCĐ389-VPTT ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và số 1147/TCQLTT-CNV ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.

- Tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan trên địa bàn thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Y tế tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, kinh doanh lợn, thịt lợn và sản phẩm từ lợn. Đặc biệt Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và Thái Bình và các tỉnh lân cận cần chủ động phối hợp với cơ quan thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, khống chế dịch tả lợn Châu Phi trong tỉnh và lây lan sang các tỉnh lân cận.

Đề nghị Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ngay các nội dung và báo cáo kết quả thực thiện về Tổng cục Quản lý thị trường.