Dự thảo Tờ trình và Dự thảo lần 2 Thông tư về việc Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo lần 2 thông tư về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường để lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo Tờ trình Xem tại đây.

Dự thảo Thông tư Xem tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về Tổng cục Quản lý thị trường, địa chỉ: 91 Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước ngày 28 tháng 10 năm 2021 hoặc qua hộp thư điện tử: trungpt1@dms.gov.vn để tổng hợp./.

 

Quyên Lưu
Tổng cục Quản lý thị trường