Góp ý đối với Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Thực hiện Quyết định số 4867/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Cục Quản lý thị trường được giao chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Thông tư quy định mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư, Cục Quản lý thị trường gửi dự thảo Thông tư và đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu cho ý kiến góp ý đối với toàn bộ nội dung dự thảo Thông tư, số lượng các mẫu ấn chỉ, nội dung các mẫu ấn chỉ và vấn đề phân cấp quản lý, in ấn, cấp phát ấn chỉ. 

Tải dự thảo Thông tư tại đây 

Tải mẫu ấn chỉ tại đây

Tải phụ lục Thông tư tại đây