Hà Giang: Thông báo Đấu giá tài sản là máy may đã qua sử dụng

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang thông báo Đấu giá tài sản là máy may đã qua sử dụng là tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang