Hà Nội: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19

Cục QLTT Hà Nội triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường góp phần ổn định thị trường, chủ động tham gia phối hợp phòng, chống dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Cục QLTT thành phố Hà Nội đã có văn bản số 299/QLTTHN-NVTH ngày 27/3/2020 chỉ đạo các Đội QLTT thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác quản lý theo lĩnh vực, địa bàn được giao; chủ động tham mưu UBND quận, huyện, thị xã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn rà soát, tuyên truyền, yêu cầu tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanb dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bắt đầu từ 00 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020.

- Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh hạn chế kiểm tra tràn lan, tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng găm hàng, đầu cơ, bán hàng không đúng giá, nhất là những mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân.

(Đồng chí Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT và đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội cùng đoàn kiểm tra của Cục QLTT thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất khẩu trang ở huyện Thường Tín - Hà Nội)

- Yếu cầu cán bộ, công chức các Đội QLTT tự theo dõi, bảo vệ sức khỏe bản thân. Dừng hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi cơ quan. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn quy trình vệ sinh, phòng chống dịch bệnh của Bộ y tế, cơ quan địa phương. Không tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh -

- Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Cục QLTT thành phố Hà Nội để tổng hợp và có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch bệnh./.

 

 

Cục QLTT Hà Nội