Hải Phòng: Tập huấn nghiệp vụ, phổ biến văn bản pháp luật năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-QLTT của Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, phổ biến văn bản pháp luật đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

           Thực hiện Kế hoạch số 497/KH-QLTT của Cục QLTT thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, phổ biến văn bản pháp luật đến toàn thể công chức và người lao động thuộc Cục QLTT thành phố Hải Phòng.

            Trong 02 ngày 16, 17 tháng 10 năm 2020, Cục QLTT thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

           

Hội nghị cũng đã giới thiệu Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Sau khi triển khai những vấn đề còn chưa rõ, khó khăn, vướng mắc được đưa ra thảo luận và giải đáp kịp thời tại Hội nghị.

Bùi Đình Minh
Cục QLTT Hải Phòng