Hòa Bình: Kiểm tra 458 vụ trong 5 tháng đầu năm 2023

05 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra 458 vụ, phát hiện 215 vụ vi phạm, Phạt vi phạm hành chính: 765.027.000 đồng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Cục QLTT Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các Đội QLTT nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cấp trên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, trong đó chú trọng kiểm tra kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng; triển khai đồng bộ trên diện rộng hoạt động kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính đối với hàng giả, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tổng số vụ kiểm tra 05 tháng đầu năm 2023: Kiểm tra 458 vụ; Số vụ vi phạm 215 vụ; Phạt vi phạm hành chính: 765.027.000 đồng (bằng 38,25 % so với kế hoạch năm). Trong đó: Đối với Kế hoạch kiểm tra định kỳ tháng 05/2023: Tổng số vụ kiểm tra: 372 cơ sở (đạt 46,1% so với kế hoạch năm); xử lý 132 cơ sở vi phạm, phạt vi phạm hành chính: 334.900.000 đồng. Đối với kiểm tra chuyên đề, đột xuất: Kiểm tra, xử lý 86 cơ sở (đạt 31,85% so với kế hoạch năm); phạt vi phạm hành chính: 430.127.000 đồng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng QLTT 5 tháng đầu năm 2023

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình duy trì tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành và các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái pháp luật, hạn chế tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại; ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 (Phối hợp kiểm tra 74 vụ, xử lý 03 vụ, phạt vi phạm hành chính 20.000.000đ; với hành vi vi phạm: Lưu mẫu thức ăn không đúng quy định, dụng cụ thu gọn rác thải không đảm bảo vệ sinh, nơi chế biến bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập…)

Công tác phối hợp tuyên truyền của lực lượng QLTT 5 tháng đầu năm 2023

Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hoà Bình tập trung chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc làm tốt công tác quản lý địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đầu mối giao thông, điểm tập kết hàng hóa và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Công tác tuyên truyền của lực lượng QLTT 5 tháng đầu năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, công nghiệp tới các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Quyết định số 55/QĐ-CQLTT ngày 12/5/2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình…/.

Cục QLTT Hòa Bình