Hòa Bình: Ký Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Ngày 14/11/2023, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình cùng 6 cơ quan trên địa bàn thành phố Hòa Bình gồm: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình, Công an Thành phố; Thanh tra Thành phố; phòng LĐ - TB&XH thành phố Hòa Bình; Chi cục thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc, Hạt kiểm lâm thành phố Hoà Bình đã ký “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.

Trong thời gian qua, các ngành chức năng liên quan đã chủ động thông báo các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho cơ quan Công an phân loại, xử lý. Đồng thời, thông báo cho Viện kiểm sát để kiểm sát việc xử lý theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, gắn trách nhiệm giữa các ngành chức năng trên địa bàn thành phố Hoà Bình. trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ký “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được xây dựng gồm 3 Chương, 9 Điều, quy định từ phạm vi, nguyên tắc phối hợp đến nội dung, trách nhiệm; quan hệ phối hợp chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chế độ thông tin, báo cáo và công tác tổ chức sơ kết, tổng kết quy chế.

Đội QLTT số 1 - Cục QLTT tỉnh Hòa Bình ký “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”

Công tác phối hợp đảm bảo các nguyên tắc: Mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận, phân loại xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động phối hợp phải thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và đảm bảo chế độ thông tin bảo mật theo quy định của pháp luật. Nội dung phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về dấu hiệu của tội phạm, thực hiện tốt quy chế báo cáo về tình hình tiếp nhận, phân loại nguồn tin. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cung cấp văn bản, tài liệu có liên quan để xử lý nguồn tin về tội phạm được thực hiện thuận lợi, kịp thời, nhanh chóng, đúng pháp luật. Mỗi ngành có bộ phận giúp việc thống kê, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm.

Thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là hết sức cần thiết. Qua đó nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đồng thời, tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm mọi hành vi phạm tội và người phạm tội đều được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hòa Bình, trong đó có công tác quản lý thị trường./.

Đội QLTT số 1
Cục QLTT Hòa Bình