Hòa Bình: Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trong Quý III/2020

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong Quý III phong phú, đa dạng, đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân

 

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong Quý III  phong phú, đa dạng, đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Các hoạt động thương mại, dịch vụ nhân dịp Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới và Tết Trung thu diễn ra khá sôi động, trong đó các mặt hàng như đồ dùng học tập, các loại bánh kẹo, đồ chơi trẻ em phục vụ Tết trung thu tiêu thụ mạnh. Đặc biệt, thị trường hàng hóa trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Song song với đó, Cục QLTT tỉnh Hòa Bình luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để triển khai tới toàn lực lượng, từ đó góp phần tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện kịp thời, đúng thời điểm, đúng nội dung quy định. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, các hành vi vi phạm được ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

          Trong quý III/2020, đã kiểm tra 786 vụ (tăng 3,97% so với cùng kỳ) trong đó số vụ vi phạm 156 vụ, chiếm tỷ lệ 19,85%. Tổng số tiền phạt VPHC và trị giá hàng hoá tịch thu 578.425.000đ trong đó (Tiền phạt VPHC 339.300.000đ, bằng 76,33% so với cùng kỳ; Trị giá hàng hóa tịch thu: 239.1255.000đ). Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020 tổng số vụ kiểm tra 1.897 vụ (bằng 85,88% so với cùng kỳ, bằng 94,85 so với kế hoạch); số vụ xử lý vi phạm hành chính 560 chiếm tỷ lệ 29,52%. Tổng số tiền phạt VPHC và hàng hoá tịch thu trị giá 1.888.328.000đ (Tiền phạt VPHC 1.382.288.000đ, bằng 81,47% so với cùng kỳ, bằng 84,70% so với kế hoạch; Trị giá hàng hóa tịch thu: 506.040.000đ).

Để tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất, đảm bảo cung cầu hàng hóa trên địa bàn. Cục QLTT tỉnh Hòa Bình tập trung vào các nhiệm vụ như:

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 741/KH-BCĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

       - Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp (Covid-19) theo chỉ đạo của Tổng cục QLTT và UBND tỉnh.

       - Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, công nghiệp tới các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh.

          - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đổi mới trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, đẩy mạnh tính chủ động, sáng tạo trong công tác phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác QLTT.

          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật./.

Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục QLTT Hòa Bình
Cục QLTT Hòa Bình