Hội nghị quán triệt, triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Thực hiện công văn số 1061-CV/TU, ngày 05/5/2023 của Tỉnh ủy; công văn số 964-CV/ĐUK, ngày 08/5/2023 của Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc mời dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý II năm 2023, Đảng uỷ Cục QLTT tỉnh đã có công văn số 242-CV/ĐU, ngày 08/5/2023 về việc mời dự Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới quý II năm 2023. Hình thức học tiếp thu nội dung tác phẩm được thực hiện trực tuyến kết nối các điểm cầu.

Sáng ngày 09/5/2023 kết quả tham gia Hội nghị trực tuyến: 03 đ/c Lãnh đạo Cục tham gia học tại điểm cầu Tỉnh ủy; 145/174 cán bộ đảng viên, người lao động tham gia học tập tại các điểm cầu Văn phòng Cục và 12 điểm cầu tại Huyện uỷ, Thành uỷ, Thị uỷ, Chi cục Thuế tại địa bàn đơn vị đóng chân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về quá trình biên tập, những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Theo đó, cuốn sách được ra mắt vào ngày 02/02/2023 đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (01/02/2013 – 01/02/2023), do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng tên tác giả.

Cuốn sách tập hợp 22 bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư trong những năm gần đây, cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa tinh thần chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất lớn để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Phòng chống tham nhũng, tiêu cực Tỉnh đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện triển khai ngay đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các văn bản triển khai thực hiện về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể cho các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa nội dung của tác phẩm đề ra; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung tác phẩm; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Văn phòng Cục và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, cán bộ công chức, đảng viên, người lao động tham gia học tập tác phẩm qua các điểm cầu trực tuyến toàn tỉnh.

 

 

Hoàng Phương Mai - Phòng Tổ chức Hành chính
Cục QLTT Thanh Hóa