Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 21/1/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, lãnh đạo các cơ quan Bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát kinh tế,… cùng đại diện các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.

Năm 2018, lực lượng Quản lý thị trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách về quản lý hoạt động thương mại góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm lớn về thuốc lá nhập lậu; vi phạm về an toàn thực phẩm; vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu, khí dầu mỏ hoá lỏng, phân bón... Năm 2018, lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố đã kiểm tra 155.583 vụ; phát hiện, xử lý 91.867 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách hơn 490,27 tỷ đồng, ước trị giá hàng hóa tịch thu chưa bán trên 92,5 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên,Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh cũng thắng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của năm 2018. Việc nắm thông tin dự báo tình hình thị trường còn bị động, dự báo chuyên sâu còn yếu, thiếu cả về đầu mối và chất lượng thông tin.  Cùng với đó, lực lượng quản lý thị trường chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bài bản, dẫn đến những thiếu sót, lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, xử lý vi phạm dễ dẫn đến phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Đáng chú ý, đạo đức công vụ của quản lý thị trường đang là một vấn đề nổi cộm, đáng lo ngại.

Chính vì vậy, bước sang năm 2019,  Tổng cục Quản lý thị trường đề ra định hướng phải là cơ quan chuyên trách kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường.

Để thực hiện được mục tiêu này, theo ông Trần Hữu Linh lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác như công an, thuế, hải quan, biên phòng, cảnh sát biển nhằm ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường nội địa; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập trung công tác bổ nhiệm cán bộ nhất trong Quý I, II/2019; xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Hội nghị được lắng nghe, chia sẻ của đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh về thực trạng, những kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý thị trường tại địa phương, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường.

Chia sẻ ý kiến tại Hội nghị, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên để nâng cao công tác quản lý thị trường là nâng cao năng lực thực thi công vụ, phẩm chất chính trị của cán bộ quản lý thị trường, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và giữa Trung ương và địa phương trong công tác quản lý thị trường

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, quản lý thị trường là lực lượng chủ công trong việc thực thi pháp luật, kiểm tra thực thi pháp luật đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, việc tổ chức lại theo ngành dọc của lực lượng quản lý thị trường là yêu cầu bức thiết trong việc kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm đời sống của nhân dân.Tuy nhiên, đi cùng là những thách thức, khó khăn trong công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng và giữa Trung ương và chính quyền địa phương.

Bộ trưởng cũng chỉ ra sự những tồn tại của lực lượng Quản lý thị trường như: năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị của công chức quản lý thị trường; công tác phối hợp; trang thiết bị còn lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tình hình mới; công tác kiện toàn nhân sự của Tổng cục cũng gặp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm 

Trong thời gian tới, để xử lý hiệu quả hơn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ trường yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ đạo của Bộ Công Thương và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nói chung, đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập trong cơ chế chính sách để kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phối hợp chặt chẽ với  chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Thuế, Bộ đội biên phòng, Thanh tra chuyên ngành trong đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm.

- Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, biên chế để nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động của Quản lý thị trường, qua đó tập trung lực lượng vào công tác đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Coi trọng công tác xây dựng lực lượng Quản lý thị trường trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng những công chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu, gây phiền hà khi thực thi công vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cần chuẩn hóa, bảo đảm lực lượng quản lý thị trường có năng lực, chuyên môn, hiểu biết về chính sách pháp luật, cam kết quốc tế,…. Mặt khác, xây dựng đề án đào tạo chính quy lực lượng quản lý thị trường để có nguồn lực mạnh mẽ bảo đảm về đạo đức và năng lực chuyên môn.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hiệu quả về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

- Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hình thành các trung tâm thông tin dữ liệu từ hải quan, thuế, môi công an…để nâng cao hiệu quả công tác chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng.

Tại hội nghị, Tổng cục Quản lý thị trường đã khai trương Cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý văn bản điện tử của lực lượng Quản lý thị trường nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của lực lượng quản lý thị trường./.