Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại Cục QLTT Hòa Bình

Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng ủy khối các CCQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT; cùng với sự tham gia của các đồng chí trong BCH Đảng ủy Cục; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên của Đảng bộ Cục QLTT tỉnh.

Đ/c Nguyễn Bá thức - Bí thư đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, là năm mà nền kinh tế-xã hội chịu nhiều sự ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, trong đó Dịch covid 19 đã tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh và cũng là năm thực hiện Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đảng bộ các cấp. Song Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường và sự lãnh đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm cao của đảng viên, công chức và người lao động, Đảng uỷ Cục đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thực hiện toàn diện và có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 đã đề ra.

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Đã tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, cho 700 lượt người tham dự về lĩnh vực an toàn thực phẩm; khí dầu mỏ hóa lỏng cho cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và 01 hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, công chức toàn ngành.

- Về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng: Thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn; Quốc phòng an ninh; sắp xếp. sáp nhập và điều chỉnh các Đội QLTT trực thuộc theo hướng dẫn của Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương; Thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2026; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, trong năm cử 99 lượt cán bộ, công chức tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do các cấp, các ngành phối hợp tổ chức.

- Về kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm: Tổng số vụ kiểm tra 2.349 vụ (tăng 17,45% so với kế hoạch năm, bằng 89,62% so với cùng kỳ năm trước), số vụ xử lý: 734 vụ. Tổng số vụ xử lý 734 vụ. Tổng tiền phạt VPHC và trị giá hàng hoá tịch thu 2.184.755.000.

- Về công tác xây dựng Đảng: Lãnh đạo các Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ, thường xuyên phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản của Đảng các cấp. Qua đó tạo được sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, hành động của mỗi đảng viên.

Lãnh đạo các Chi bộ triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của Đảng cấp trên, qua đó nắm bắt được những quan điểm, chủ trương của Đảng ta từ đó thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục và triển khai thực hiện việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đảng viên.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020:  8/8 Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 02 Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 70/70 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 11 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đ/c Trương Thanh Sơn - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Cục trưởng QLTT thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021

Tại Hội nghị, đã có 06 các ý kiến tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 của Cục, các giải pháp nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chất lượng tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ… để bổ sung vào giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thống nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 đó là: Lãnh đạo chuyên môn tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Hòa Bình, Tổng Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ đảng viên, công chức nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm trong công tác. Lãnh đạo các Chi bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kịp thời nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên...

Đ/c Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Cục trong năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết trung ương 4 Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 cũng đã được khen thưởng, biểu dương.

Đồng chí Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng trao giấy khen cho 02 Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Đồng chí Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng trao giấy khen cho các cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thức- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng nhấn mạnh các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại, trong sạch, vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ./.

Cục QLTT Hòa Bình