Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 2 năm 2022

Cục QLTT tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới đợt 2 năm 2022

Ngày 29/7/2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến những quy định về ngạch  công chức Quản lý thị trường, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường, thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện các sở ngành: Công Thương, Y tế, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh và 42 công chức thuộc Cục QLTT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Quốc Linh – Phó Cục trưởng Cục QLTT Vĩnh Long đã nêu các vấn đề cấp bách phải triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi, những quy định mới của pháp luật để áp dụng trong hoạt động công vụ.  

Ông Trần Quốc Linh - Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Các văn bản quy phạm pháp luật mới được triển khai tại Hội nghị lần này như: Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí;Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện các Sở, Ngành và công chức Cục QLTT dự Hội nghị 

Ngoài ra, tại Hội nghị còn triển khai lại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư để công chức nắm bắt và vận dụng tốt hơn trong hoạt động công vụ.

Đặc biệt, tại Hội nghị các công chức còn được trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, những khó khăn còn gặp phải trong quá trình vận hành, sử dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) và trao đổi về chuyên môn để thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng QLTT trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh triển khai văn bản tại Hội nghị : 

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Vĩnh Long