Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế, ngày 24/11/2020 tại thành phố Vĩnh Yên, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Hoàng Phương - Bí thư đảng ủy, cục trưởng cục QLTT tỉnh Vĩnh phúc, phó trưởng ban thường trực BCĐ 389 tỉnh Vĩnh Phúc đã nhấn mạnh ý nghĩa của buổi hội nghị trong tình hình hiện nay, đồng thời yêu cầu các báo cáo viên truyền đạt tới toàn thể người tham dự hội nghị những kiến thức, quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng,vật tư y tế một cách cô đọng, dễ hiểu nhất, cập nhật những thông tin mới có liên quan và đại diện cơ sở kinh doanh tham dự hội nghị nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu đầy đủ các thông tin, nội dung do các báo cáo viên trình bày, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh…

Tại Hội nghị các báo cáo viên của Cục quản lý thị trường, sở Y tế đã khái quát diễn biến tình hình kinh doanh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực dược, thực phẩm chức năng, vật tư y tế thời gian vừa qua, thông tin và giải đáp thắc mắc tới các đại biểu tham dự hội nghị những quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh như: Luật Dược năm 2016, Các Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018, Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị sôi nổi trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan, những vấn đề chưa rõ trong quy định của pháp luật qua đó kịp thời bổ sung kiến thức, phục vụ tốt hơn trong hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Hồng Duy - Phòng NVTH
Cục QLTT Vĩnh Phúc