Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 "Sửa chữa, cải tạo trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường"

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có thông báo về Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 "Sửa chữa, cải tạo trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường" thuộc Dự án "Cải tạo, sửa chữa Tổng cục Quản lý thị trường".

Với giá đề nghị trúng thầu trọn gói là 12.809.330.715 đồng, Liên danh Công ty CP Xây lắp Tây Hồ và Công ty TNHH Xây dựng điện Hà Nội là đơn vị cuối cùng được lựa chọn trúng thầu gói thầu số 5 "Sửa chữa, cải tạo trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường" thuộc Dự án "Cải tạo, sửa chữa Tổng cục Quản lý thị trường".

Theo hợp đồng, thời gian công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông báo cũng nêu rõ danh sách các đơn vị không trúng thầu tại Gói thầu số 5 của Tổng cục Quản lý thị trường là Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sao Kim và Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng – PIDI và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Thành Công do không đáp ứng tính hợp lệ của Hồ sơ dự thầu, không đáp ứng về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp; Các hợp đồng cung cấp trong HSDT không đáp ứng yêu cầu về giá trị tương ứng với tỷ lệ trong liên danh.

 

Tổng cục Quản lý thị trường