Khối trưởng Khối thi đua III của lực lượng QLTT tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023

Sáng ngày 22/8/2023, tại trụ sở Cục QLTT tỉnh Hưng Yên, Khối trưởng Khối thi đua III của lực lượng Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và tọa đàm trao đổi chuyên môn nghiệp vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục QLTT các đồng chí trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Tổng cục Quản lý thị trường, các đồng chí Cục trưởng, Phó Cục trưởng lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, công chức làm công tác thi đua khen thưởng của  đơn vị thành viên Khối thi đua III  lực lượng QLTT.

Căn cứ theo Quyết định số 1470/QĐ-BCT ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương về phân chia Khối thi đua của lực lượng Quản lý thị trường thì các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ 2 gồm 6 Cục QLTT địa phương: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, là khối trưởng khối thi đua III, cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, là khối phó, cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định, cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình, cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh và cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng thuộc Khối thi đua III của lực lượng Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Khối thi đua III QLTT).

Theo Quyết định số 1471/QĐ-BCT ngày 19/6/2023 của Bộ Công Thương về việc công nhận năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên là Khối trưởng Khối thi đua III QLTT và trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc tổ chức hoạt động, đánh giá, bình xét thi đua của các Khối thi đua của lực lượng Quản lý thị trường tại văn bản số 3818/BCT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2023. Sáng ngày 22/8/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên với vai trò là Khối trưởng đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023; Sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thông qua các văn bản quy định về hoạt động của Khối thi đua III và trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, về công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua III QLTT.

 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên Khối trưởng Khối thi đua III QLTT nhấn mạnh các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ 2 gồm 06 tỉnh, thành phố nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với nhiều tiềm năng và lợi thế về phát triển kinh tế, chính trị. Theo báo cáo của các thành viên trong Khối thi đua III QLTT thì 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước nói chung và các địa phương trong Khối thi đua III QLTT nói riêng. Tuy nhiên dưới sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, của UBND các địa phương tình hình kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 2 luôn duy trì ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng gây khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý.

 Tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phát động từng đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức triển khai phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch, nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng đơn vị và của Khối; lập thành tích thiết thực chào mừng 66 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2023) và kỷ niệm 05 năm lực lượng Quản lý thị trường chuyển sang hoạt động theo mô hình ngành dọc từ Trung ương đến địa phương (12/10/2018 - 12/10/2023).

Phát biểu và chỉ đạo  hội nghị, đồng chí  Lê Thị Thu Hương, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục chúc mừng Khối thi đua III QLTT đã tổ chức giao ước thi đua với sự thống nhất, đồng thuận cao của các đơn vị, là cơ sở để mỗi đơn vị thành viên và tập thể Khối thi đua III QLTT phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2023. Đồng chí đề nghị Khối thi đua III QLTT tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được quyết liệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT và của UBND các tỉnh, thành phố về công tác thi đua khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và chấm điểm thi đua của Khối; bình bầu, suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình, xuất sắc trình Bộ Trưởng Bộ Công Thương xét tặng Cờ Thi đua hoặc Bằng khen của Bộ trưởng Bộ của Bộ Công Thương đúng thời hạn, theo quy định.

Đ/c Lê Thị Thu Hương, PCVP Tổng cục QLTT chứng kiến Khối III ký giao ước thi thua năm 2023

Phát biểu tham luận tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các Cục trong Khối thi đua III QLTT cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ bản các Cục đã hành chỉ tiêu thi đua về số tiền thu nộp được Tổng cục QLTT giao năm 2023, trong đó một số Cục QLTT đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao và chia sẻ một số kinh nghiệm hay trong công tác phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đẩy mạnh công tác thi đua thông qua việc động viên, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, điển hình.

Đ/c Trần Tùng Lâm, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hưng Yên, Khối trưởng Khối thi đua III lực lượng QLTT và các thành viên trong Khối ra mắt hội nghị

Cục trưởng các Cục QLTT thành viên Khối thi đua III của lực lượng QLTT đã cùng nhau thảo luận, thống nhất thông qua Quy chế thi đua; nội dung tiêu chí thi đua, thang bảng điểm; kế hoạch tổ chức hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua III QLTT và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 với những nội dung trọng tâm như sau:

Khối trưởng và Khối phó giao nhận văn bản Ký kết giao ước thi đua năm 2023

1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong Khối thi đua, thực hiện chủ đề thi đua năm 2023: “Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo” quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đơn vị trong Khối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường trong giai đoạn mới gồm: Chủ động giám sát, phòng ngừa 24/7; Tấn công hàng giả trên môi trường mạng; Chuyển đổi số toàn diện; Cấp đội là hạt nhân; Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

2. Tăng cường quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy định, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng hoạt động của khối thi đua; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong Khối để học tập kinh nghiệm, nhân rộng và động viên, khen thưởng. Chú trọng, quan tâm khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia”; “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”. Tăng cường công tác thông tin truyền thông trong và ngoài lực lượng, đặc biệt về những hoạt động nổi bật của lực lượng QLTT sau 05 năm thành lập Tổng cục QLTT.

3. Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, địa phương. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công thương; Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động lực lượng Quản lý thị trường, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên Khối trưởng Khối thi đua III QLTT đánh giá cao việc ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối Thi đua; đồng thời, đề nghị các cục QLTT trong Khối chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; qua đó phát hiện, giới thiệu và nhân rộng cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật để kịp thời đề nghị khen thưởng, tạo động lực cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mà Đảng, Nhà nước, Ngành giao phó với phương châm Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023./.

 

Phòng TCHC
Cục QLTT Hưng Yên