Kiểm soát viên thị trường không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Đây là nội dung mà lực lượng QLTT cần lưu ý để thực hiện hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đảm bảo đúng quy định.

Tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo,   quy định thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính có quy định: Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 64 đến Điều 70 Nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 và số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 thì kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo quy định tại các Nghị định này thì các chức danh của cơ quan QLTT có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo gồm: Đội trưởng Đội QLTT, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ QLTT, Cục trưởng Cục QLTT cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ QLTT thuộc Tổng Cục QLTT và Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT.
Do đó, khi thực hiện hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo thuốc lá, rượu, sữa, vi phạm quy định về biển hiệu, vi phạm quy định về văn hóa… lực lượng QLTT cần chú ý thẩm quyền của mình để đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đội QLTT số 2
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận